Studentenmaskerades

Begin 20e eeuw organiseerden de universiteiten van Delft, Leiden en Utrecht respectievelijk in 1903, 1905 en 1911 lustrumfestiviteiten. Antoon Molkenboer had de artistieke leiding over de invulling.
In Delft; was het lustrumthema de intocht van Nikephoras (keizer van Byzantium 9e eeuw) door Constantinopel na zijn kroning in de Aya Sophia.
De universiteit van Leiden vierde twee jaar zijn lustrum. Hier werden maskerade en stad één geheel; het onderwerp was de intocht van Stadhouder Willem III in 1691.

Openluchtspel- Willem-van-Holland Zes jaar later was het fort Rijnauwen bij Utrecht de lokatie voor het openluchtspel “Willem van Holland”.
Het Openluchtspel werd op 28 en 30 juni 1911 gehouden tijdens het 55e lustrum van de Universiteit.
Bekijk meer foto’s op de site van het Utrechts Archief.

Ten slotte deed Molkenboer in 1913 nog een lustrum. Dit was wederom in Delft. Een imposante visualisering van de intocht van de Perzische Shah Abbas de Groote verwezenlijken was de uitdaging. Voor alle evenementen werden decors, kostuums en drukwerk door Molkenboer ontworpen.

Advertisement

5 thoughts on “Studentenmaskerades

  1. Pingback: Studentenmaskerades tijdens lustrums van universiteiten | Antoon Molkenboer

  2. In 2018 zal Museum Paul Tetar van Elven aandacht besteden aan de maskerades in Delft. De naamgever van ons museum heeft net als Antoon Molkenboer kostuums ontworpen voor een aantal maskerades. Maar ik wil het graag breder trekken en vroeg mij af of wij konden beschikken over foto’s dan wel ander materiaal.

    met vriendelijke groet,
    Alexandra Oostdijk

    • Dank voor je reactie Frank! Molkenboer had de artistieke leiding, maar staat niet vermeld. Wel vermeld staat de Utrechtse fotograaf van Zweedse komaf Gustaf Jochmann. Ik heb dit artikel uitgebreid met een foto, een stukje tekst en een link naar de site van het utrechts archief. Groeten, Eric, webmaster.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s