Aankondigingsblad provinciepostzegels 1925

Aankondigingsblad provinciepostzegels 1925

Aankondigingsblad kinderzegels 1925

De zegels zijn vervaardigd naar ontwerp van den heer Antoon Molkenboer. Op den 2 cents-postzegel is voorgesteld het wapen der provincie Noord-Brabant, op den 7½ cents-zegel dat der provincie Gelderland en op den 10 cents-zegel dat van Zuid-Holland. De prijzen zullen zijn: 4, 11 en 12½ cent. De opbrengst zal worden verdeeld onder de vereenigingen e.d., welke zorgen voor kinderen, die hetzij door verwaarloozing, hetzij door hun lichamelijke gesteldheid – ziek, zwak, gebrekkig, blind, doof, doofstom, zwakzinnig enz. – bescherming en hulp behoeven. De arbeid voor de normale jeugd, dus b.v. het “jeugdwerk”, zorg voor weezen, ook zuigelingenverzorging vallen er buiten.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s