Brief aan Willink

Molkenboer bleek een bewonderaar van de schilder Carel Willink. Wij plaatsen hierbij een brief, die in 1946 verstuurd is. Het is vrij onduidelijk geschreven, maar globaal uit Molkenboer zijn bewondering voor de schilder en beklaagt zich over de kwaliteit van het schrijfwerk van de kunstcritici.
Wij zullen een latere blog dieper ingaan op de verdere inhoud. Het adres op het briefhoofd is doorgestreept, omdat Molkenboer in de oorlog gedwongen werd te verhuizen, als gevolg van de aanleg van de Atlantikwall door de Duitse bezetter. Hij had zich uiteindelijk in Haarlem gevestigd en had toen blijkbaar nog geen nieuw briefpapier.
Met grote dank aan Sylvia Willink, die ons dit deed toekomen.

Advertisement

2 thoughts on “Brief aan Willink

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s