Interview Bart Maltha over de Antonius Abt uitgave

Bart Maltha, auteur van het pas verschenen boek ‘De H. Antonius Abt in Scheveningen’, werd onlangs geïnterviewd door Ties Verloren, eigenaar van uitgeverij Verloren.Het gesprek vond plaats in Hilversum verliep erg ontspannen. Het is in één take opgenomen, waaraan later enkele afbeeldingen uit het boek toegevoegd zijn. De uitgeverij publiceerde het op hun eigen YouTube-kanaal.

Advertisement

Feestelijke boekpresentatie in de Antonius Abtkerk

Boekomslag De H. Antonius Abtkerk Bart Maltha

Afgelopen zondag 12 juni 2022 vond er een boekpresentatie plaats van Bart Maltha over de H. Antonius Abtkerk op locatie in Scheveningen.

Zo’n 60 á 70 bezoekers waren op deze feestelijke bijeenkomst afgekomen.
Het boek beschrijft de Abtkerk en zijn historie, waarin bovenal het bijzondere kerkensemble toegelicht wordt.

Ga verder voor de meer informatie en de fotoserie.

Brief aan Willink

Molkenboer bleek een bewonderaar van de schilder Carel Willink. Wij plaatsen hierbij een brief, die in 1946 verstuurd is. Het is vrij onduidelijk geschreven, maar globaal uit Molkenboer zijn bewondering voor de schilder en beklaagt zich over de kwaliteit van het schrijfwerk van de kunstcritici.
Wij zullen een latere blog dieper ingaan op de verdere inhoud. Het adres op het briefhoofd is doorgestreept, omdat Molkenboer in de oorlog gedwongen werd te verhuizen, als gevolg van de aanleg van de Atlantikwall door de Duitse bezetter. Hij had zich uiteindelijk in Haarlem gevestigd en had toen blijkbaar nog geen nieuw briefpapier.
Met grote dank aan Sylvia Willink, die ons dit deed toekomen.