Drie schetsen voor de Antonius Abt

Dankzij Bart Malta (zie ook de vorige post) kreeg ik weet van het bestaan van drie schetsen die eind de jaren 1920 zijn gemaakt voor het grote Antonius Abt mozaïek.In de eerste schets is de middelste figuur van het mozaïek in de absis te herkennen; de andere twee zijn gebruikt voor het “Kruisgang” mozaïek aan de linker en rechter zijde van de kerk.

Interview Bart Maltha over de Antonius Abt uitgave

Bart Maltha, auteur van het pas verschenen boek ‘De H. Antonius Abt in Scheveningen’, werd onlangs geïnterviewd door Ties Verloren, eigenaar van uitgeverij Verloren.Het gesprek vond plaats in Hilversum verliep erg ontspannen. Het is in één take opgenomen, waaraan later enkele afbeeldingen uit het boek toegevoegd zijn. De uitgeverij publiceerde het op hun eigen YouTube-kanaal.

Feestelijke boekpresentatie in de Antonius Abtkerk

Boekomslag De H. Antonius Abtkerk Bart Maltha

Afgelopen zondag 12 juni 2022 vond er een boekpresentatie plaats van Bart Maltha over de H. Antonius Abtkerk op locatie in Scheveningen.

Zo’n 60 á 70 bezoekers waren op deze feestelijke bijeenkomst afgekomen.
Het boek beschrijft de Abtkerk en zijn historie, waarin bovenal het bijzondere kerkensemble toegelicht wordt.

Ga verder voor de meer informatie en de fotoserie.

Brief aan Willink

Molkenboer bleek een bewonderaar van de schilder Carel Willink. Wij plaatsen hierbij een brief, die in 1946 verstuurd is. Het is vrij onduidelijk geschreven, maar globaal uit Molkenboer zijn bewondering voor de schilder en beklaagt zich over de kwaliteit van het schrijfwerk van de kunstcritici.
Wij zullen een latere blog dieper ingaan op de verdere inhoud. Het adres op het briefhoofd is doorgestreept, omdat Molkenboer in de oorlog gedwongen werd te verhuizen, als gevolg van de aanleg van de Atlantikwall door de Duitse bezetter. Hij had zich uiteindelijk in Haarlem gevestigd en had toen blijkbaar nog geen nieuw briefpapier.
Met grote dank aan Sylvia Willink, die ons dit deed toekomen.

Molkenboer in de Haagse Tijden

In dit jaar, 2020 is veel aandacht besteed aan Antoon Molkenboer in het gratis blad De Haase Tijden. In dit blad staan voornamelijk artikelen die gaan over het Den Haag in vervlogen tijden; verhalen van vroeger voor de Hagenaar van nu. De krant heeft broertjes in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en wordt uitgegeven door de Oude Stad B.V.

De eerste aanleiding was het Gedenkmozaïek in de Scheveningse Antonius Abt kerk. Het mozaïek herinnert aan een cholera epidemie in de 19e eeuw, die veel Scheveningse inwoners het leven kostte. Als door een wonder, mogelijk door gemeenschappelijk gebed eindigde de epidemie plotsklaps. Heel toepasselijk dit artikel, want er werd een link gelegd naar de huidige Corona epidemie. Het staat op de voorpagina van de editie van eind maart 2020

Een interessante reactie van een familielid van de inmiddels overleden personen, die model hebben gestaan voor het mozaïek staat in de editie van mei 2020 op pagina 2 onderaan.

Ook interessant is een artikel over het glas-in-lood in de kerk, wat eveneens door Molkenboer ontworpen is. Het staat in de juni editie op pagina 10.

Een compleet artikel van ondergetekende over de heer Molkenboer zelf met interessante niet eerder vermelde weetjes over de kerk en het mozaïek en meer projecten onder anderen in Den Haag. Zie de editie van eind september 2020 op pagina 10.

Als laatste een rectificatie naar aanleiding van reacties van lezers in de editie van eind oktober 2020 Het betreft hier feiten over de Heilige Martelaren van Gorcumkerk en het ‘Laden en Lossen’ Mozaïek in het voormalige Delta Lloyd gebouw.